CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   9103
 • Tổng số xếp giá:   28233
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   101
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình quản trị học (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) / ..
  2 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  3 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  4 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  5 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  6 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  7 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  8 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  9 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  10 Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
  Xem thêm...
     
  Powered By Viet Nam Ministry of Agriculture and Rural Development.
   

  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  Đặt mật khẩu Quên mật khẩu

  LỊCH LÀM VIỆC:   8 / 2022
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  Vùng hiển thị lịch
  Kho:

  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện