Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Đồng, Thị Vân Hồng
Giáo trình quản trị học (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) / Đồng Thị Vân Hồng
H. : Lao Động, 2009
144tr. ; 21cm
Call Number: 658.4
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
BNN6: PM [ Rỗi ]
VV:VV004194
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 
 
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận