Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Thị Minh Hảo (chủ biên)
Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân : Giáo trình in / Nguyễn Thị Minh Hảo 
Đà nẵng : Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm, 2017
104tr. ; 21cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 
 
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận