KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  5  biểu ghi            
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp : (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp): Ngô Xuân Bình, Hoàng Văn Hải . - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Giáo Dục, 2007. - . - 180tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: TL002623-TL002874, TL002996, TL003655-TL003672, TL013159-TL013161, TL013614
  • 2 Modern corporate governance principles and models after global economic crisis = Các nguyên lý và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu / Đinh Trần Ngọc Huy, Đinh Trần Ngọc Hiển . - Hà Nội : Lao động, 2011. - . - 390tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD6003, VL002077
  • 3 Quản trị doanh nghiệp = Business Administration / Dương,Hữu Hạnh . - TP:HCM : Thống Kê, 2009. - . - 442tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: VV002776, VV002777, VV002784, VV002785, VV003375-VV003377
  • 4 Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường / Hà,Văn Hội . - Hà Nội : Bưu Điện, 2004. - . - 338tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: VV001143, VV001144
  • 5 Từ điển quản trị doanh nghiệp / Khải Hoàn . - Hà Nội : Thống Kê, 1998. - . - 492tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD5392, PD5427, VV002055, VV002056